#18 Johannes Midtbö från Populum om att jobba 2 år utan lön, bootstrappa sitt företag och skapa insikter baserat på medbetarundersökningar

Av Anna Leijon / 1 juni 2022

Anna Leijon intervjuar Johannes Midtbö som är grundare och CEO på Populum.io. För att kunna starta sitt företag tog Johannes tjänstledigt från sin anställning, jobbade utan lön i 2 år och bootstrappade sitt företag. För att få in sina första referenscase och kunder kallringde de potentiella kunder, vilket tog sin tid, men idag är de 9 heltidsanställda och växer så det knakar.

Populum erbjuder medarbetarundersökningar för att kontinuerligt lyssna på medarbetaren, förstå vad som fungerar bra i organisationen och var förbättringar bör ske. Management, HR, ledare, team och individer får automatiska insikter baserat på insamling och analys av medarbetarundersökningar och organisationsdata. Resultaten visar allt från medarbetarengagemanget och risker för sjukskrivning till hur företagskulturen bidrar till en organisations framgång och följer implementationen av transformationer. Populums pulsmätning bidrar till att skapa ett gemensamt ansvarstagande för meningsfulla förändringar och ett agilt arbetssätt. I grunden till mätningen ligger etablerad managementforskning, organisationspsykologi och hjärnforskning. In och lyssna på hans spännande resa och glöm inte bort att prenumerera på podden!

Bra länkar:

Johannes har alltid varit entreprenöriell av sig, velat driva eget och haft olika idéer. Johannes säger att tech är en fantastiskt form av att driva eget. Det möjliggör för stor impact, att man kan nå ut till många, få bra spridning snabbt. Det måste nästan vara digitalt för att kunna skala på ett hållbart och skalbart sätt. För Johannes började det inte med att han ville göra någonting inom tech, utan det började med själva problemet. Tech blev sedan verktyget som möjliggjorde för en lösning på problemet. Johannes gick Industriell ekonomi och under hans studier fick han möjligheten att göra ett internship på Swedbank inom HR-avdelningen. Han satt mycket med organisationsdata. Det här var pre-GPDR och hela synen på organisationsdata och dess struktur var i sin linda. Det var inte lika mycket i ropet som det är idag. Johannes fattade tycke för att vara med och skapa olika former av insikter baserad på tillgänglig personaldata.

Efter Johannes examen från KTH hamnade han på Accenture. Det blev så att även där jobbade han ofta med organisationsdata, fast med Management consult-projekt. Han vet inte om det var en slump eller om han var lyhörd för att hamna på just de projekten. Han tyckte oavsett fortfarande att det var roligt. Nackdelen med management consult inom strategi, säger Johannes, är dock att det blir kortsiktiga kundprojekt. Det är ofta intensivt under ett par månader och är som kortast ett par veckor och sedan är det “vidare till nästa kund”. Johannes känner att han har producerat många rekommendationer och lösningar, som till exempel att sätta upp hur den nya organisationen ska se ut. När man lämnat in sin rapport så tar engagement dock ofta, säger han. Han saknade att få se effekten och resultaten av analysen som han gjorde. Han tyckte dock att det var väldigt kul med organisationsdata och med att förbättra organisationer.

En lösning på den tråkiga aspekten med att inte få se resultat och effekt av sina arbetsinsatser, tänkte sig Johannes, kunde vara att inkludera det han saknade och de positiva erfarenheterna. Han började då tänka i banorna om att kunna mäta och visualisera medarbetarupplevelser på enklast möjliga sätt. Det måste vara så smidigt och friktionsfritt som möjligt, funderade han. Det ska ta endast en minut att skicka in datan. Han ville vara en teknikpartner som skapade ett slags förädlingsvärde baserat på den datan som skickades in kombinerat med befintlig masterdata från befintliga system för att maximera insikter som organisationen får tillbaka. Allt detta för att mäta och visualisera teamresultat, stödja dialoghandledning och att prata om resultatet i gruppen. Ett slags automatiserad analytics med insikter på övergripande nivå. Dessutom skulle man kunde använda automatisk analys och AI på de kommentarer som medarbetarna skriver. Ibland kan det vara så många som 10 000 kommentarer. AI kan användas för att hitta mönster i datan.

Den mest använda erfarenheten/kunskapen från KTH är dels det sociala och dels det akademiska som påverkar den man är idag, säger Johannes. På KTH drillas man i analys och problemlösning väldigt intensivt. Efter att ha gått KTH räds man inte längre komplexa problem. Man kan få mycket kastat på sig själv, men man känner sig trygg med att man kan lyckas lösa problemet. Ta ett startupprojekt, exempelvis - vilket är ett komplext problem. Man har då en trygghet i sin analytiska sida och kredibilitet mot kunderna, tack vare KTH. Den sociala aspekten påverkar den nisch inom tech som de är verksamma inom idag, hävdar Johannes. HR handlar om människor. Analys och siffror och att finnas i människors vardag ute hos deras kunder kräver både den analytiska och sociala erfarenheten och lärdomen från KTH.

Att kunna sätta sig in i vardagen hos den enskilda arbetaren så som byggarbetaren på Peab, butiksanställde på Kicks eller matematikern på statistiska centralbyrån - det är viktigt, för Johannes och Populum. Att ha en god relation med HR, för de är deras superanvändare och produktägare. De vill förstå deras vardag och vara en bra partner. De ska känna sig sedda och de ska lösa deras vardagsbekymmer på ett bra sätt. De måste vara en techplattform, men med ett mänskligt ansikte också.

Exempel på projekt som Johannes jobbade med på Accenture kunde exempelvis vara: vilka marknader man ska finnas på/expandera till, om man gör förlust och behöver göra kostnadsbesparingar, om medarbetare inte kommer att fortsätta jobba i organisationen och så vidare. Alla dessa problem var motiverande faktor till att starta Populum - medarbetarvälmående och -engagemang. Att hjälpa organisationer mer systematiskt som hamnar i de situationerna. Det syns i medarbetarupplevelsen långt innan det börjar gå fel och börjar synas på andra sätt. Reducerad lönsamhet eller minskad kundnöjdhet som följd - medarbetarna känner på sig det långt innan. Genom att fråga löpande skapar det bättre förutsättningar som organisation att vidta korrigerande åtgärder i tid.

Johannes tror generellt att man underskattar den tid och den kraft som krävs för att lyckas med sin startup. Först när han tog steget från Accenture och helhjärtat kunde fokusera på att bygga Populum - det var då saker började hända. Han tog tjänstledigt, vilket är en bra lösning om arbetsgivaren erbjuder det. Man ska få ta tjänstledigt, enligt lag, vilket är en skön trygghet. Det frigör tid för dig själv. Det räcker inte med 40 timmar i veckan initialt. Man måste köra ännu mer än så. Man bör koppla loss sig tidsmässigt. Det funkar inte att dutta på kvällar och helger, säger Johannes. Han lånade upp på lägenheten med dåvarande lön för att finansiera sin tjänstledighet. Han gick på tjänstledighet totalt två år utan lön och boostrappade bolaget (det vill säga, självfinansierade det). De tog inte in några investerare. Man kan fundera på det i efterhand - hur bolaget hade varit idag om man istället hade tagit investerarspåret, säger Johannes. Boostrapping framtvingar tuffa produktbeslut, man blir kundfokuserad, och det vi gör gör vi extremt bra idag, men vi har prioritera stenhårt utifrån kunden för att komma hit. De har finansierats med hjälp av kundintäkter och vinst i produktutvecklingen.

Då handlade det mest om att kunna fokusera på kunden, säger Johannes. De hade ganska tidigt små kunder och piloter. De kände att de var på gång här nu med någonting, säger han. De trodde att om de satsade mer på sälj så kommer intäkterna komma. De ville hålla en hållbar intäktsnivå. Medarbetare och löner är extremt kostsamt. Första stora kunden innebar 100 000 kr per år i nya intäkter och det kändes “Wow fantastiskt”. Det täckte dock inte ens våra löner ens en månad då, säger Johannes. Idag har de nio heltidsanställda och det är fler på väg in. Exempelvis har de en ny marketing manager på väg in. Det krävs väldigt stora belopp för att vara självfinansierade på det här sättet. Det har tagit längre tid än vad de hade behövt ta om de var riskkapitalfinansierade, tror Johannes, men han tror också att det har skapat en bättre produkt. Det är svårt att springa på allting och ha råd med att göra allting om man är bootstrappad.

När jag frågar Johannes om deras första MVP så säger han att det var samma grundidé som de har kvar idag som de hade då 2016. De har aldrig pivoterat som bolag. De har fortsatt på den inslagna vägen. De har fortsatt göra det som de gjorde 2016. Nu mer skalbart, mycket bättre, flexibelt och så vidare, men samma grundidé. De tänkte inte fel 2016, utan de byggde en MVP i dess rätta bemärkelse. Den var så basic, men de lyckades sälja den. Att de lyckades ha en så rudimentär produkt som ändå skapade kundvärde, förundras Johannes av idag. Det bestod av små undersökningar och det var hårdkodat vilka frågor som skulle mätas. De hade endast stöd på ett språk, exempelvis. Det var noll frihetsgrader. Nu idag är det otroligt flexibelt och kan göra oerhört många olika saker. De hade en bra idé och funderade på att sälja sin MVP och de vågade hårdkoda för att få kommersiell validering på sin MVP. De har otroligt många fler frihetsgrader och det går att skruva och ställa in produkten idag. De har behövt införa fler frihetsgrader för att möta fler kunders behov och komplexa omvärldskrav. I den kommersiella verkligheten borde du försöka få ut din produkt så tidigt som möjligt. Du ska helst inte faila ditt första försök, men du behöver inte vara stolt över den. Du ska inte känna att det är den färdiga produkten, säger Johannes.

När Johannes började leta efter de riktiga användarna tog han fram listor på de 500 största bolagen i Sverige och började kallmaila och kallringa till HR-chefer på de här bolagen. Han pratade med telefonväxlar och bad om att få bli kopplad till HR-chefen. Det var endast ett intro till att få presentera Powerpoint-slides då. För då fanns ingen produkt alls. Han föröskte sälja in en pilot. Det var extremt utmanande och psykiskt påfrestande, men man måste få in de första kundcasen. Man måste försöka vinna kredibilitet och fler framtida kunder och få feedback på produkten. Om man vill ha en kunddriven utveckling, vilket Johannes tror är viktigt, ska man vara prestigelös. Man måste kunna lyfta lur och få in en fot på en ny kund. Båda aspekterna behövs.

Företagsnamnet pratar vi om en, vilket är en klassisk fråga. Det tog ett år att få MVP:n på plats, säger han. De grundades 2015. De höll på att brainstorma och kollade upp latinska ord på Wikipedia och hittade populum. Det kommer från populus som betyder “folk” på latin. Populum är böjningen av det som betyder “för folket”. Det anspelar på de många medarbetarna och de stora organisationerna som de jobbar med och att de är till för alla. Det är namnförklaringen.

Att få kundvalidering och att bygga upp referenscase - det är viktigare inledningsvis än intäkter, säger Johannes. Tror det är korrekt och det är oundvikligt att sälja sig billigt från början. Man har så mycket att vinna på att få in några. Deras minsta kund har tio anställda och deras största 60 000, säger Johannes, men de riktar in sig på de med 500-5000 personer i organisationen.

Marknadsföring är svårt. Det är därför de precis håller på att ta in en Marketing manager för bolaget för det behöver de, säger Johannes. Han känner att han inte har varit duktig på marknadsföring. Kunder har rekommenderat dem så det har fungerat som word of mouth. En HR-chef rekommenderar till en annan HR-chef. En kund byter jobb - från att ha varit kund och vill implementera oss på sin nya arbetsgivare, säger Johannes. De ser dem som ett säkert kort och vet att det funkar. Många fler kunder ska hitta dem, säger han fortsättningsvis. Det ska inte behövas ett personligt intro eller erfarenhet för att våga implementera Populum i sin organisation.

Johannes tror mycket på att bygga ett brand genom att dela deras kunskaper och erfarenheter. Gällande hur man ska tänka som organisation för att lyckas med ett sådant här initiativ. De vill skapa mycket content framöver. De har testat google ads och bränt igenom 300 000-400 000 kronor, men fått noll effekt. Inte en enda kund kan de knyta till den investeringen så de stryper den satsningen. Det finns ingen evidens. Det är pengar som de kan lägga på att ta in en ny kollega istället. Det är viktigt att lära sig hushålla med pengarna på ett sunt sätt när man är boostrappad. Det gäller att utvärdera kontinuerligt och växa hållbart. Det tar lite längre tid än om vi hade 10 miljoner på ett välfyllt bankkonto som vi hade kunnat disponera hur vi ville, säger han. Man får göra det stegvis, långsammare, men tillsammans med våra kunder och till slut har man en vass och uppskattad produkt.

Johannes tror som sagt på content och att skriva artiklar. Att dela med sig av sina kunskaper som man sitter på internt. Man är ju trots allt experter på sitt område och det gäller att föra ut den expertisen till alla de som funderar på de sakerna. Det är den bästa typen av marknadsföring och kan genomföras via webinars, exempelvis. En expertis i skriven text och webinar-format. Det är deras nyckel framåt. På Linkedin, i nätverk till befintliga kunder och potentiella kunder.

När Johannes konverterade från att kunna börja ta ut lite lön gick det först från 0 kronor i månaden till 10 000 kronor i månadslön för honom och hans två kollegor. Det var en fantastisk känsla att kunna göra den ändringen. 10 000 kr i månadslön till 3 personer - det är över 600 000 kronor per år efter skatt och så vidare. De insåg att de behövde jättemycket mer pengar. De fick sedan in ett antal större affärer med olika kunder. De, liksom många subscription-bolag, tillämpar årsvis förskottsfakturering och då får de bra snurr på likviditeten om de kan fakturera allt på en gång. Då kunde de gå upp i mer normala löner och anställa fler. Det var en långsam inledning, men efter det har de både kunnat betala ut marknadsmässiga löner till dem själva och nya anställda.

När det kommer till techstack så är de helt Microsoft-baserade. De använder Azure (med datalagring på Irland och speglad backup i Nederländerna). Från början hade de amerikanska underleverantörer för SMS- och mailtjänster, men i takt med GDPR:s ökade betydelse behövde de ändra. GDPR var högst upp på många agendor och med det så kallade Schrems II-målet är det högt upp igen. Domen innebär i korthet att det har blivit olagligt att använda IT-baserade tjänster som på något sätt för över och behandlar personuppgifter i USA med stöd av regelverket kallat Privacy Shield. Därför har de bytt ut amerikanska tjänster mot europeiska och har idag en heleuropeisk lösning. Det är viktigt för stora bolag idag. När det kommer till programmeringsspråk så är produkten skriven i C sharp, .net och de har gjort teknikval i frontend som att använda sig av ramverket Vue. De är helt webbaserade, vilket var en strategisk inriktning. I början tänkte de bygga en mobilapp (det vill säga, en installerad ios och android då vid den tidpunkten omkring 2015,16,17). 2018 - då skulle alla skulle ha sin egen app. Idag 2022 är det ingen av kunderna som efterfrågar en mobilapp. De vill inte att deras anställda ska behöva ladda ned och installera en mobilapp. Det är också bra för det är responsivt - webbaserat innebär omedelbart utan installation. Det är en flexibilitet som leverantör att kunna pusha uppdateringar i realtid. De har 80 000 användare som har exakt samma och den senaste versionen. Det känns modernt. De har ingen plan på att införa någon mobilapp någonstans i deras produktplan idag.

Johannes tror att det beror på om du är B2B eller B2C. På B2C-sidan finns det starkare motiv att ha en installerad app, men B2B med fokus på organisationer som är större - som kanske har tusentals medarbetare - att det fungerar skalbart och på första försöket, är det viktigaste. Att det är bulkuppstart av alla användare. Spotify, å andra sidan, måste vinna över en användare i taget. Då är det viktigt att den får ladda ned sin spotify-app till den device som användaren vill vara i.

Vi pratar också om integrationer. Johannes säger att de vill samla in så lite data som möjligt från medarbetarna. De vill störa dem så lite som möjligt. Medarbetarna får klicka på smileys och svarar på frågor, men det får inte ta mer än 1 minut för medarbetaren. De kan inte begära mer än 1 minut 1 gång per månad, säger han. Det är det de ser är rimligt. Den lilla informationen ska de sedan förädla och kombinera med befintlig HR-data som nästan alltid finns. HR-data såsom vem är chef över vem - organisationsstrukturen/trädet - det får de in från kundens HR- eller lönesystem. De kan också få kön, land, födelsedatum och så vidare. Data som skapar relevanta och användbara insikter till kunderna, men där de inte behöver fråga medarbetaren. Nationalitet finns ofta. Integrationerna levererar detta. De har en flexibel integrationsmotor, säger Johannes.

De kan nu integrera med vilket system som helst. De kan också integrera med en kombination av system. Om organisationen i Sverige har ett HR-system, men Finland saknar HR-system, men Finland vill ändå vara med i Populum och så vidare. De har tagit höjd för många scenarier här. Det är B2B-tjänster som riktar sig till större organisationer. Catalyst 1 är ett exempel på ett nordiskt HR-system. Har man det kan man komma igång med Populum på nolltid. Man får då en spegling av sin organisationsstruktur direkt i Populum. Det tar bort all administration från HR och maximerar insikterna. Kunder gillar att system kan prata med varandra, säger Johannes. De onboardade ett nytt HR- eller lönesystem i förra veckan och då bedömde de att det skulle ta ungefär 10 timmar att bygga integrationen. Det kan vara klart inom en arbetsvecka. Det byggs på en export av en fil - XML kanske - vilket är en tabell där varje rad är en medarbetare. Det skapas kolumner utifrån all den överenskomna informationen. Så som förnamn efternamn, chef, land och så vidare. Varje HR-system har olika exporter. Filerna ser olika ut. En kund kanske inte vill registrera kön. Vissa tycker att det är viktigt och andra oviktigt med att registrera kön. Johannes tycker att, genom att registrera kön, så kan man enklare säkerställa att kvinnor och män får en likvärdig arbetsmiljö och lön, vilket är viktigt.

Populum har precis lanserat ett samarbete med Catalyst 1 nu i maj. De har annonserat ett partnerskap. Populum kommer säljas som en modul till befintliga Catalyst 1-kunder. Fler kommer få ta del av deras produkterbjudande och nyttjar standarderbjudandet. Det är dock tidigt i samarbetet. De kommer hålla i webinars, skriva Linkedin-poster under maj månad för att visa upp deras produkter för Catalyst 1-kunder. Kunder gillar att få hävstång på sin befintliga data, säger Johannes. Utmaningen är inte brist på data, utan att nyttja och få insikter från den insamlade datan och att skapa en leverans ur datan. Det är svårt för många. Det blir fantastiskt i ett sådant här samarbete. De levandegör datan som kunderna redan har.

Johannes säger att de är rätt så förskonade av kriser. Deras största kris var 2017 när de höll på att få slut på pengar innan de första kundernas fakturor kom in. De hade kostnader för att driva bolaget så om servrar, datorer, kontor, vilka var enorma kostnader redan innan man tar ut någon lön. Att göra det utan intäkter skapade sömnlösa nätter 2017. Johannes hade en personlig kris. Så fort de fick de första stabila intäktsgenererande kontrakten av någorlunda god storlek så har han dock kunnat sova gott om nätterna. De har ett renodlat kundfokus och inga spretiga prioriteringar och ingen extern ägare. Det är kundens bästa som är enda ledstjärnan. Det gör att det är motiverande och kul att gå till jobbet.

Jag frågar Johannes om hans tips och lärdomar och han säger att “vara kundfokuserad” - det är den bästa lösningen i slutändan. Överarbeta inte MVP:n - du ska skämmas lite grann. Du ska veta hur begränsande den är och gör den så primitiv som möjligt. Du behöver validering på att konceptet fungerar. Ge bort gratispiloter - det är nödvändigt för att bygga kundreferenser för att kunna ta betalt senare. Det är också viktigt att få en siffra på det värde som du genererar. Det är lätt att ge bort någonting gratis men då har du ingen kommersiell validering. Du måste leverera mer värde än vad kunden betalar. Om du ger bort produkten för 0 kr då vet du inte om värdet är 1 krona eller 1 miljon, utan du måste försöka få kommersiell validering så tidigt som möjligt, säger Johannes.

Vi pratar också om artificiell intelligens. De använder AI för att läsa och förstå mönster i all skriven feedback från användarna. Det kan vara 10 000-tals kommentarer, vilka inte går att läsa manuellt. De har också stöd för att kunna ladda in kunders sjukfrånvarodata till plattformen, vilket kan visa var i deras organisation man har förhöjd risk för sjukskrivning. De kan på så vis jobba prediktivt 6 månader fram i framtiden. De vill vidareutveckla denna AI. De har använt en generell AI-modell med AI-prediktionerna utan att träna med sin egen data.

Det och mycket mer i avsnittet. In och lyssna och glöm inte att prenumerera :)

Techskaparna podcast logga